Pojďte s námi studovat BIBLI.

Emaus je křesťanské středisko biblického studia formou korespondenčních kurzů pro lidi, kteří mají zájem seznámit se s Biblí jako s Božím slovem. Kurzy jsou pomůckou pro poznání obsahu a pochopení poselství Písem svatých. Tvoří otevřený systém biblického vzdělávání, rozšířený a po desetiletí osvědčený ve více než sedmdesáti jazycích po celém světě.