Pojďte s námi studovat BIBLI.

Proč zpravodaj?
Rádi bychom Vás informovali formou zpravodaje o aktuálním dění u nás, o Vašich ohlasech, prosbách a připomínkách. Vychází i v tištěné verzi, který Vám na Vaši žádost zašleme.


Zpravodaj EMAUS - č.16 ze dne 1. března 2014 ke stažení zde

Zpravodaj EMAUS - č.15 ze dne 1. září 2012 ke stažení zde

Zpravodaj EMAUS - č.14 ze dne 9. října 2011 ke stažení zde

|Zpravodaj č.13 | Zpravodaj č.12 | Zpravodaj č.11 | Zpravodaj č.10 | Zpravodaj č.9 | Zpravodaj č.8 |
|Zpravodaj č.7 | Zpravodaj č.6 | Zpravodaj č.5 | Zpravodaj č.4 | Zpravodaj č.3 | Zpravodaj č.2 |
|Zpravodaj č.1 | Nultý Zpravodaj |

Zpravodaj EMAUS - č.13 ze dne 15. srpna 2010
Milí přátelé a studenti biblických kurzů,
těší nás Váš zájem o studium Bible a biblických kurzů a kromě toho bychom Vám rádi připomenuli, že loni vyšlo nové vydání nejčtenější a nejvydávanější knihy – Bible pod názvem B21. Mnozí jste ji již viděli nebo ji i vlastníte. Je to určitě velmi čtivý a srozumitelný překlad. Více informací lze nalézt na http://bible21.cz/ . Naším přáním je, aby jste se co jak nejvíce seznámili s jejím obsahem. Tisíciletí se přehouplo do druhé desítky, práce EMAUSkých biblických kurzů stále pokračuje.

ECS European Conference 2010…
V dubnu letošního roku se v maďarském Dömösi konalo celosvětové setkání pracovníků Emaus. Ze setkání přináší informaci Milan a Míša K.:
Po pěti letech se letos v termínu 22. – 26.4.2010 opět konala konference emauských pracovníků v maďarském Dömösi. My jsme mohli z Boží milosti být přitom, a tak bychom se s vámi chtěli podělit o pár informací a osobní zážitky. Během tří nabitých dnů, kterými nás provázel mezinárodní ředitel Emausu Jim Fleming, jsme stihli probrat strukturu a organizaci služby, nové technologie (kurzy přes internet, počítačové databáze, a radiové vysílání, které již několik let úspěšně provozují v Německu). Financování služby, tisky materiálů pro děti a studijních kurzů, jejich distribuci a opravování, ale především jsme mohli zjistit, jak si vedou v dalších zemích.

Zastoupených zde bylo 21 států: Arménie, Bělorusko, Bulharsko, Čína, Česká republika, Filipíny, Francie, Indie, Maďarsko, Moldávie, Německo, Nizozemí, Paraguay, Rakousko, Rusko, Slovensko, Srbsko, Španělsko, Ukrajina, USA, Velká Británie. Kromě sdílení se a čerpání nových nápadů jsme měli společná ranní ztišení, večerní bohoslužby (Allen Price), a taky Památku Páně. Ta byla opravdu úžasná, protože jsme prožívali, že ač jsme z různých koutů světa a máme jiné jazyky, tak Pána Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána máme všichni společného. Naše česká skupina byla, jak je nutno podotknout, nejpočetnější (Vlado M., Mirek B., Radim M., Ondřej Š., Milan K. a Michaela K.), avšak jazykově nejméně vybavená, neboť angličtinou vládl pouze jeden, což je na mezinárodní konferenci velká indispozice. Někdy jsme to doháněli ruštinou, někdy rukama, a jindy pomohli bratři Slováci. Když jsme se však odebírali do svých domovů, téměř všichni již ovládali základ češtiny- Ahooooj!
budova spolecna














Naši studenti ve sborech…
Dne 20. června 2010 – v neděli jsme měli možnost setkat se s jedním z našich studentů. Bývalým vězněm, dnes obráceným a znovuzrozeným člověkem, který vyznává, že Pán Ježíš Kristus je Pán. Je i jeho osobním Pánem a Spasitelem. Bratr Matěj N. zde přijel i s několika bratry a sestrami. Posloužili nám Božím slovem, písněmi, ale především bratr Matěj N. nám řekl svědectví o tom, jak ho Pán Ježíš předivně zastavil. Jeho svědectví zaznělo již několikrát, ale tentokrát si jej mohli vyslechnout i lidé, kteří jsou v současné době na ubytovně Armády spásy a několikrát navštívili náš sbor. Pro nás „domácí věřící“ to bylo slovo, které potřebujeme pro život na této Zemi. Bratra ve věznici navštěvovali bratři z brněnského sboru a také mu velice pomohlo studium korespondenčních kurzů EMAUS. Můžeme potvrdit, že byl a je vynikajícím studentem a kurzy vypracovává svědomitě. I po propuštění do civilního života pokračuje ve studiu Bible. Přestože se shromáždění časově protáhlo, nikomu to nevadilo – naopak, byli jsme potěšeni slovem, které zde zaznělo a povzbuzeni do další práce na Božím díle.
Jeden z přítomných bratří řekl: „Tady vidíte ovoce Vaši práce v EMAUS“. Mnohdy je „neviditelná“ a „nehmatatelná, ale přináší užitek. Pán Bůh žehná i této práci.

Pracujeme……
Máme pro Vás přeloženy a připraveny do tisku čtyři nové kurzy, ale vzhledem k tomu, že bylo nutné dotisknout starší kurzy, finanční prostředky na výtisk nových nemáme. Také jsme letos nakupovali od vydavatelství A-Alef ve výprodeji kurzy za velmi výhodnou cenu, protože vydavatelství končí činnost. Věříme, že Pán Bůh položí na srdce i někomu z Vás finančně podpořit tuto práci (… vždyť ochotného dárce miluje Bůh…).

Připravujeme k přeložení i další kurzy. To proto, že je mnoho zajímavých kurzů v anglickém jazyce a v minulosti jsme neměli překladatele. Modlili jsme se za ně. Dnes jich máme několik, ale i samotná práce s překladem zabere hodně času (mnohdy i jeden až dva roky) a všichni ji dělají mimo své hlavní zaměstnání. Někteří z nich mají malé děti a tak tuto práci dělají po nocích, jiní studují. Patří jim za to velký dík.

Připraveny k vydání jsou tyto kurzy:
» Osobní evangelizace
» Dokonalá osoba – dokonalé dílo
» Přehled Starého zákona I
» Řekni mi Ježíšův příběh

Prosíme Vás…
»při písemné komunikaci s námi pište prosím čitelně Vaše jména, příjmení, adresu a číslo studenta
» buďte vytrvalí na modlitbách za nás všechny, abychom byli užitečnými dělníky.
» pro ochotné dárce uvádíme bankovní spojení: KB Havířov č.ú: 27-2866910207/0100
»Pokud nemáte ještě náš VS a budete chtít potvrzení pro odpočet daně, dejte nám vědět.

Děkujeme za modlitby, které za nás vysíláte:
» br. Viléma a s. Emku K. - posilují k další práci i přes mnohé zdravotní potíže
»Mirka B. - motivují modlitby a vaše dopisy k práci, stráví nad nimi mnoho chvil – do výše svých možností



Zpravodaj EMAUS - č.12 ze dne 15. listopadu 2009
Milí přátelé – studenti,
rádi bychom vás informovali, co jsme za 9 měsíců letošního roku udělali, co se změnilo a ještě bychom chtěli do konce roku stihnout. Naší prvořadou starostí je mít kurzy ke studiu pro Vás - počátkem roku jsme dotiskli kurzy, které jsme měli skladem ve velmi malém počtu. Pak byl vytištěn nový kurz „Ezdráš a Nehemjáš“. Mnozí jste ho již obdrželi nebo dokonce máte prostudovaný.
O prázdninách na vlastní žádost s námi ukončil spolupráci dosavadní dlouholetý ředitel Tomáš Kolondra. Chtěli bychom mu tímto poděkovat za veškerou práci pro EMAUS, popřát mu vše dobré, a nadále ať ho i jeho rodinu provází Boží milost. V této souvislosti byla svolána valná hromada na které bylo rozhodnuto, že uvolněné místo ředitele obsadí Elen M., která vedla a vede účetnictví. A navíc ovládá angličtinu, jenž je potřebná pro styk se zahraničím. Místopředsedou sdružení je Vladimír M., který tuto práci již vykonával. Jejich velkým pomocníkem a rádcem jak v oblasti jazykových znalostí tak i počítačových dovedností bude Radim M. Pro práci v Emaus - opravování a písemný styk se studenty - se rozhodla Michaela M. (dcera Elen a Radima). Zaučovat ji bude Mirek B. Michaela uvažuje i o překladu kurzu z angličtiny. Jsme rádi a vděčni, že se pracovní tým rozšiřuje a taky omlazuje. I nadále zde pracují Milan a Míša K., jenž mají na starosti evidenci všech kurzů na skladě a chod kanceláře. Pomáhá jim i Irena S. Vilém s Emkou slíbili, že nadále budou pracovat v rámci svých možností, sil a dle zdravotního stavu. Jsme rádi a moc děkujeme. Doufáme, že ne na dlouhou dobu se odmlčela spolupracovnice Tomáše Kolondry – Lenka B., která do odchodu Tomáše prováděla veškerou komunikaci se zahraničím v angličtině. V současné době je na mateřské dovolené. Věříme, že se po nějaké době opět zapojí do práce ve sdružení.
Vlado, Radim, Mirek a Michaela K. už zpracovali značnou část vydaných kurzů do elektronické podoby - velice to usnadní a zlevní dotisk kurzů. Patří jim za to pochvala a dík. Do tisku je kompletně připraven nový kurz „Osobní evangelizace“. Problém máme s jeho financováním. Čekáme až se shromáždí prostředky na účtu. (Pokud by někdo rád přispěl jakoukoliv částkou, pošleme mu složenku nebo číslo účtu). Reklamní kalendář na rok 2010 je připraven a brzo bude vytištěn. „Formátuje“ se i další kurz: „Dokonalá osoba – dokonalé dílo“. V současné době se překládají další kurzy, ale o těch někdy příště.

Každoročně se koná celosvětové setkání pracovníku Emaus v různých zemích. Několik let jsme se jich neúčastnili . Bylo to pro nás nedostupné. Již se konají přípravy na setkání v roce 2010, které by se mělo konat v Maďarsku – „Dömeši“. Tam začínala setkání pracovníku Emaus pro východní Evropu v 90.letech 20.století. Tady jsme se učili a radili, jak v práci začít, úspěšně pokračovat a rozšiřovat korespondenční kurzy. I v důsledku letošních změn bychom se chtěli účastnit v hojném počtu 6 osob – Mirek B., Elen+Radim M., Milan+Míša K. a Vlado M.

Někteří z Vás se zajímají, zda by mohli studovat přes internet. Momentálně ještě nemáme dostatek zkušeností, ale intenzívně zjišťujeme, jak to funguje v zahraničí a snad příští rok bychom taky zkušebně začali. Zatím tedy fungují webové stránky www.emaus.cz

Děkujeme za slova povzbuzení, potěšení, která nacházíme připsána v kurzech nebo taky ve vašich dopisech. Děkujeme za finanční příspěvky, bez nich nelze tisknout další kurzy.

Prosíme, aby jste nás i nadále podporovali modlitebně - zvlášť za zdraví Viléma, Emky, Mirka, aby zvládli práci pro Emaus - a za dobrý rozjezd nových pracovníků.

Víte že……
» V roce 2009 (1-9 měsíc) bylo přihlášeno přes internet 14 studentů
» Zatím jsme odeslali 6 kusů Biblí a 7 kusů Nových zákonů
» Odeslali jsme i 1ks Bible ve vietnamštině
» Bylo odesláno 29 ks kalendáře na rok 2009 „Dobrá setba“
» Bylo odesláno mnoho kusů starších čísel časopisu „Volání uprostřed noci“
» Bylo rozdáno 497 kurzů ke studiu a opraveno 580
» Aktivních studentů za 1 až 9 měsíc je 62
» S většinou studentů je udržován písemný kontakt
» Nová studentka je až z Anglie, a už se přihlásila i studentka z USA
» Máme problémy přečíst Vaše jména a adresy
» Na setkání v Ostravě Kunčičkách zaznělo svědectví bratra romského původu, který ve vězení studoval i emauské kurzy
» Je ještě mnoho kurzů v anglickém jazyce

Zpravodaj EMAUS - č.11 ze dne 15. prosince 2008
Milí přátelé – studenti,
chtěli bychom Vás co nejsrdečněji pozdravit a povzbudit k dalšímu studiu Bible a kurzů.
- v letošním roce v modlitebně (dům, ve kterém máme kancelář) probíhaly opravy. Podmínky pro práci byly pro nás ztížené. Mirek, Vilém a Emka museli svou práci (opravy, evidenci dopisů, balení aj.) přenášet domů. Počítač přenášel Vlado, protože prach mu nesvědčí a sumarizace, ukládání dat musí probíhat. V květnu byl vytištěn kurz Ženy Starého zákona. Do konce roku byl ještě vydán kurz Evangelium podle Marka. Práce s tím kursem bylo mnoho: překlad, jazyková úprava, úpravy pro tiskárnu. S pomocí Boží se dílo zdařilo!
- již máme pro Vás připraven reklamní kalendář 2009.
- jsme rádi, že jste si nás našli i na internetu
- naše stránky si za 12 měsíců 2008 prohlédlo cca 700 uživatelů
- z internetu je 33 aktivních studentů
- práce ve věznicích pokračuje a máme zde 23 aktivních studentů bibl. kurzů

Děkujeme:
» za finanční příspěvky, které nám umožňují vydávat kurzy, pokryjí poštovné, nákup upomínkových knih a malé náklady na chod kanceláře
» za slova povzbuzení a ohodnocení naší práce

Modleme se:
» za to, aby se nám podařilo získat další překladatele a spolehlivé spolupracovníky
» za to, aby Vaše finanční příspěvky neustávaly i v době recese hospodářství
» za zdraví především pro Vilémy, Emku, Mirka
» za sílu a nadšení k další práci pro všechny pracovníky
» za možnost vydání dalších kurzů
» za pracovníky, kteří upravují starší kurzy do „elektronické“ podoby

Výtah z knihy Luboše X. Veselého
Doživotí - Michael Kutílek
Názor p. Kutílka – člověk, který není pro společnost nebezpečný, by měl být podmíněně propuštěn, ale soudobá sociální síť je špatná. Proto se tolik lidí vrací zpět. Měli by dostat šanci, ale společnost je vytlačuje na okraj – nedostanou práci, jsou různě šikanováni. Lidé je nemají rádi a oni pak mají velmi obtížnou situaci. Jak může člověk odčinit to, co spáchá? Říkat: „Lituji“ – to jsou jen slova a na to ve vězení není prostor.
Můj život je jako řetěz katastrof. Ovlivněn ateizmem a materializmem, duchovno ustoupilo do pozadí. Již v mládí jsem se dostal do střetu se zákonem – byly krádeže – pak vězení – civil – vězení – civil a nakonec doživotní trest.
Věřil jsem sám sobě, ale byla to chyba – nejsem tak kvalitní. Ve věznici v Minkovicích jsem se seznámil s J.K. a domluvili jsme se na trestné činnosti – chtěl jsem se zbavit dluhů, oženit se a začít nový život.
Byli jsme propuštěni. V květnu roku 1990 jsme spáchali několik brutálních trestních činů… Jsme domluveni, že budeme mlčet, ale J.K. to nevydržel a na základě jeho výpovědi mě chytli. Již dříve jsem začal koketovat se satanismem a postupně jsem do toho zabředával. Je to nebezpečná věc a funguje to. Člověk na to doplatí – satan ho dostane tam, kam chce a nakonec srazí. Byl jsem v zajetí zla, proto jsem to spáchal. Ale nechci to tím omlouvat, protože to omluvit nelze. Satan vás nepustí. Zbavil jsem se ho až díky zaříkávače z Argentiny. Kdo se tím nezabývá, může mu to připadat směšné. Ale skutečně to tak je, proto jsem dneska schopen o tom mluvit, jak to skutečně bylo.
V mládí jsem hledal cestu – smysl života. Nyní jsem vděčný za doživotní vězení. Člověk se dostal na dno a tam se mi otevřely oči. Nebyla to moje zásluha, ale těch, kteří mě přivedli k Bohu. Kdybych se nedostal do vězení, určitě bych se s těmi lidmi nesetkal.

Citát z knihy: (Uveřejněno se souhlasem Michaela Kutílka)

Otázka: „Co je pro vás teď nejdůležitější v životě?“
Odpověď: „Cíl. Dostat se k Bohu. Život věčný. Odpuštění hříchů. Pokání. Pokora. Tohle všechno se naučit. Jsou to obrovské, obrovské a těžké úkoly.“

Člověk se učí pokoře tím, že děkuje Bohu za dobré i zlé. Oběť je součástí velkého Božího plánu, člověk je nepatrný a přesto ho Bůh má rád.
Nemám svobodu pohybu, ale jsem svobodný člověk, mám úžasnou duchovní svobodu. Můžu říct, že prožívám (i když jsem ve vězení) okamžiky štěstí.
Chceš-li být moudrý, musíš přijmout trest. Jedině tak se můžeš napravit, jedině tak to můžeš ze sebe dostat.
Na závěr bych chtěl říci – je mi to opravdu líto, co jsem vám způsobil – jak obětem, tak rodičům, J.K. a jeho rodině i mé rodině. Jsou to jen slova – opravdová.

Víte že……
» Někdy Vaši adresu musíme číst s pomocí lupy?
» Vaše adresy jsou mnohdy „nečitelné“ (prosím, pište je čitelně)
» Od roku 1993 bylo odesláno 2150 kusů kurzů „Co učí Bible“?
» Poprvé po 15 letech začala dělat kurzy také žena, která je ve výkonu trestu?
» Za rok 2008 bylo do věznic odesláno 6 ks Biblí?
» Největší zájem o studium kurzů byl kurz č.6 – Kristus miloval Církev a kurz č.9 – List Jakubův?
» Všichni pracovníci o.s. EMAUS tuto práci dělají bez finanční náhrady?
» Za rok 2008 byl finanční příspěvek 55 047 Kč?
» Výdaje na dotisk kurzů, testů a vydání nových kurzů, tisk kalendářů, zpravodajů, poštovné, obálky a další kancelářské potřeby činily skoro tolik, kolik byly příspěvky?
» Doposud jsme vydali 26 kurzů na různé téma?
» Že máme studenty i ze Slovenska?
» Mnozí studenti se těší na nový kurz?
» Z rok 2008 bylo 59 studentů ?
» Největší potíže nám vždy dělá překlad z angličtiny?
» Doposud jsme vždy měli i s Vaší pomocí dostatek financí k tomu, abychom mohli vydat další kurz?
» V originálu (angličtina) je už více než 100 různých kurzů na různé téma?
» Od roku 2003 jsme už po sedmé vydali kalendářík „EMAUS“?
» Nejvzdálenější student byl ze Švédska?
» Že máme problémy s ochotnými a zkušenými překladateli?

A na závěr několik dat za období leden až prosinec 2008:
Rozdané kurzy 482
Opravené kurzy 433
Studenti aktivní celkem 59
Noví studenti v r.2008 38
Studenti z Internetu celkem 33
Noví studenti v r. 2008 17
Vězni celkem 61
Aktivní v r.2008 23

Zpravodaj EMAUS - č.10 ze dne 12. února 2008
Milí přátelé,
píše se už rok 2008, ale rádi bychom se ještě dvěma událostmi vrátili do loňského roku.
V listopadu se oženil náš nejmladší spolupracovník Milan Kubiena. Spojil svůj život i srdce se slečnou Michaelou před námi lidmi i Bohem. Máme z toho velkou radost a věříme, že se i Michaela později zapojí do práce v Emaus-kurzech. Současně se svatbou syna oslavili zlatou svatbu Vilém a Emka Kubienovi. Blahopřejeme…
Svatba














Dne 25. prosince 2007 odešel v Anglii k Pánu náš milovaný bratr William MacDonald. Bylo mu 91 let. Pán mu dal dlouhý a požehnaný život. Stal se autorem více než 85 knih, které byly přeloženy do asi 100 jazyků a mnoha emauských korespondenčních kurzů. Ty se staly po celé roky (a nadále budou) zdrojem nápravy, podpory, vzdělání, inspirace a povzbuzení pro mnoho lidí. Ke konci svých dní, dokud nebyl odvezen do nemocnice, stále psal. Bolestně strádán těmi, kteří ho znali a milovali, jsme si jisti, že byl přijat a přivítán našim drahým Pánem.

Vše se mění…
...omlouváme se všem, kteří přepisovali své příspěvky na složenky typu A. Pošta nás o změně neinformovala a pokladní Ireně Suchánkové to uniklo. Již koncem loňského roku jsme rozesílali nové složenky. Prosíme, abyste vždy uváděli svůj variabilní symbol. Usnadní nám identifikaci Vašeho příspěvku (VS = číslo uvedené na přední straně kurzu). Nové složenky už jsou vyrobeny.

…v roce 2008 musí všechny organizace účtovat v podvojném účetnictví, proto účtování převezme Elen Mikešová. Tím mezi nás přibude již druhý manželský pár: Elen Mikešová – účetnictví a Radim Mikeš – náš správce webových stránek.

…manželé Vilém a Emka Kubienovi chtěli s novým rokem ukončit práci ve sdružení. Jsme rádi a moc vděční, že své rozhodnutí změnili a nadále budou pracovat v rámci svých sil a možností.

Chceme všem uživatelům internetu oznámit, že od nového roku nás najdete na www.emaus.cz. Za loňský rok nás přes internet kontaktovalo 21 osob – studentů. Ti jsou doposud aktivní a mnoho lidí se „jen podívalo“ a seznámilo s kurzy.

Kontakt přes internet je ve světě rozšířen. I my bychom ho rádi rozšiřovali – ušetří se finanční prostředky za poštovné. Ne všichni máte k němu přístup – rozumíme, chápeme. Jsme vděční za každého studenta, námět či poznatek ke stránkám.

Nově se rozšiřuje studium ve skupinkách. Zašleme potřebný počet kurzů a o další studium a opravy se stará určená osoba. Takto studuje sbor Vsetín (br. Pala), sbor Praha (br. Malík), sbor Brno (br. Kašparec), sbor Kroměříž (s. Raclavská) a vzniká skupinka v Armádě spásy Praha.

Jak jsme loni hospodařili:
» příjmy - Vaše příspěvky 45 800,00 Kč
» výdaje
- poštovné, obálky, 9 309,50 Kč
bal. papír, kopírování aj.
- tisk brožur 19 120,50 Kč
- darované knihy 3 400,00 Kč
průměrný příspěvek (27 dárců) 1 696,30 Kč
Letošní průměrný příspěvek i počet dárců byl jeden z nejvyšších od roku 2000.

Potřebujete být zachránění ze svého hříchu? (zdůvodněte svou odpověď)
Ano, již nechci žít v hříchu, již nechci zakoušet pomalé a trýznivé umírání, nechci aby v mé blízkosti a v mém životě zlo ničilo nejen můj život. Ale především životy a štěstí těch kterým na mě ve skutečnosti záleží. Život s Pánem, každý prožitý den s Ním je krásný a vždy něčím bohatší a smysluplnější. Žít v hříchu je odporné... ….Nemám nic co mohu dát, jen u kříže mohu stát. Já nahý jsem a šaty nemám, bezmocný. Tvou milost čekám. Spasiteli, smyj mou špínu. Nebo zemřu pro svou vinu...

Děkujeme:
» za pěkné ohlasy na nově vydaný kurz Ev. podle Lukáše
» za modlitby
» za finanční příspěvky

Modleme se:
» za umožnění návštěvy ve věznicích
» za práci překladatelů
» za prezentaci o.s. Emaus, aby přinesla užitek
» za modrost, sílu a zdraví pro pracovníky Emaus

Zpravodaj EMAUS - č.9 ze dne 9. října 2007
Milí přátelé,
letos jsme Vás již jednou oslovili a představili své plány. Posuďte sami, jak jsme byli nebo nebyli úspěšní při jejich plnění:
- Na bratrském setkání KS byla br. Vladem Michalkem představena prezentace činnosti BKK Emaus (velmi pěkná). Tím se některé vzdálené sbory dozvěděly o naší práci. Obdrželi finanční dary a také rozeslali kurzy ke studiu.
- Počátkem prázdnin se uskutečnila návštěva pracovníků Emaus ze Slovenska. Vyměnili jsme si zkušenosti v oblasti prezentace a dalšího získávání studentů, práce s internetem, získávání financí a účtování. Přenechali nám slovenský překlad Evangelia podle Marka. Na jeho překladu už pracuje sestra Emka K. Odpoledne ztrávili v rodině Kubienových a Michálkových.
U Michálků










- Sestra Simona přeložila Ev. Lukášovo. Nyní pokračují úpravy k tisku. Chtěli bychom jeden z překladů ještě letos vydat. Věříme, že s Božím požehnáním, Vašimi modlitbami a finančními příspěvky se nám to podaří.
- Bratři měli touhu navštívit věznici Mírov, ale návštěva byla ředitelstvím zamítnuta. Věříme, že příště to vyjde…

Děkujeme:
» všem dobrovolným dárcům
» za povzbudivá slova ve Vašich dopisech a modlitby

Modleme se:
» za umožnění návštěvy ve věznici
» za dostatek překladatelů
» za finance k tisku kurzů
» za zdraví a sílu jednotlivých pracovníků Emaus

Zpravodaj EMAUS - č.8 ze dne 3. května 2007
Milí přátelé, dostává se Vám do rukou další vydání Zpravodaje Emauzských biblických korespondenčních kurzů.
Po delší době se Vám prostřednictvím tohoto Zpravodaje připomínáme. Jsme tady pro Vás s novinkami a zprávami, s myšlenkami se kterými se s námi dělíte ve svých dopisech. Ale hezky po pořádku. V minulém čísle jsme psali o tom, že chystáme vydat další kurzy. A většina z Vás už měla možnost se s prvním zmíněným kurzem setkat – kurz má název Listy apoštola Jana a u nás je pod číslem 23. Ano, přesně tolik kurzů je dnes studentům k dispozici. Díky našemu Pánu a Spasiteli. Na dalších kurzech se intenzivně pracuje a naši překladatelé slíbili do prázdnin dodat materiály, které se pak budou dále zpracovávat a snad bude i dostatek financí na vydání alespoň jednoho nového kurzu někdy na podzim. Z Boží milosti jsme také vydali dotisky 2 starších kurzů, jejichž zásoby se nám zmenšili.
Jsme velice rádi za nové studenty; za ty, kteří se rozhodli pro tento způsob poznávání Božího slova – Bible a naše kurzy jsou jim pomůckou při studiu. Máme na mysli i mnoho z Vás, kteří jste ve výkonu trestu a jste tak mimo „civilní svět“. Veliký zájem mezi Vámi vzbudil i článek od Pavla K.
který psal o „Hradu plném bláznů“, ale i tom, že zde může poznávat Boží přítomnost a pomoc od „TOHO“, který má všechny stejně rád a za všechny položil svůj život. Jeho jméno je Pán Ježíš Kristus, a má moc odpustit jakýkoliv hřích.
Nedávno jsme dělali „novou“ evidenci studentů a zjistili jsme „závratná“ čísla. V minulosti prošlo Emauzskými kurzy 112 vězňů a dnes Vás je aktivních 24. A noví přibývají. I zde vidíme, že Pán Bůh mluví i dnes ke každému člověku, ať je kdekoli.
Doufám, že se nám podaří dostat se na návštěvu k některým Vám a osobně se setkat. Zatím se asi častěji setkáváte s br. Malachem, pracovníkem Armády spásy, který chodí do věznic a v rámci své služby nabízí i možnost studia Emauzských korespondenčních kurzů.
Ale i ve sborech po celé republice a i na Slovensku máme své studenty a tak bychom Vás rádi povzbudili s dalšímu studiu a poznávání Boží lásky k člověku.
Prosíme Vás – především ty, co si objednávají nové kurzy – pište ČITELNĚ SVÉ JMÉNO a ADRESU, kde Vám kurzy máme zaslat. Děkujeme za pochopení.

Jeden Všemocný je mocnější než všichni mocní – William Gurnall Apoštolové a ostatní bratři v Judsku se doslechli, že i pohané přijali Boží slovo . . . (Skutky 11.1)
Děkujeme:
Za darované knihy pro studenty z – nakladatelství Poutníkova četba.
Všem dobrovolným dárcům.
Modleme se:
Za překladatele a za přípravu k vydání nových kurzů
Za dostatek financí k vydání kurzů (i pro překladatele), a k provozu obč. sdružení
Za možnost návštěv ve věznicích
Za prezentaci ve sborech
Za zdraví jednotlivých pracovníků EMAUS

Zpravodaj EMAUS - č.7 ze dne 22. listopadu 2006
Blíží se konec dalšího kalendářního roku a končí také další etapa pro emauské kurzy. Jsme velmi potěšeni tím jakou oblibou se mezi vámi, našimi studenty, těší. To je pro nás samozřejmě určitým závazkem, a my všichni v Emausu jen doufáme, že vám naše kurzy budou přinášet radost i v následujícím roce. Do něj vám všem samozřejmě přejeme pevné zdraví, dostatek moudrosti shůry a lásku podle vzoru Pána Ježíše Krista. A pokud máte někoho komu byste mohli naše kurzy doporučit, učiňte tak. Pro dotyčného to může být užitečný dárek, který mu přinese požehnání do života, jak nám o tom mnozí píšete ve svých dopisech.

Slovensko Na fotografii zleva: Tomáš Kolondra, Vilém Kubiena, Milan Kubiena, Milotka Kozárová, za ní s. Maláčová, Ján Hudec, Ilko Kozár. Za fotoaparátem neviditelný Vlado Michalko. Fotografie je ze společného setkání s bratry ze Slovenska. Navštívili jsme v Nitře naše milé emauské spolupracovníky. Hovořili jsme o naší práci, o radostech i problémech v této službě. Hledali jsme nové impulzy, jak naši práci zdokonalovat a jakým způsobem ji nabídnout co největšímu počtu potenciálních studentů. Samozřejmě jsme také mluvili o shánění finančních prostředků na vydávání nových kurzů. Cesta byla sice dlouhá a náročná, ale jistě stála za to.

A zač se můžete modlit?
Sestra Emka překládá "Janovy epištoly", sestra Simona zase "Lukášovo evangelium", sestra Lenka se věnuje překladu kurzu "Ženy starého zákona" a nakonec sestra Markéta pracuje na kurzu "Osobní evangelizace". Myslete na všechny tyto statečné ženy, které ke svým povinnostem přidaly i tuto náročnou službu. Kéž také Pán již nyní připraví ochotné dárce k pomoci věnovanou na vytištění těchto kurzů.

Bůh vás všechny opatruj i v roce 2007.




Zpravodaj EMAUS - č.6 ze dne 1. května 2006
Drazí přátelé, jsme rádi, že se vám prostřednictvím našeho zpravodaje můžeme po více než roce znovu připomenout. Opět bychom vám rádi napsali, co je u nás nového a co nám píšete ve svých povzbudivých dopisech vy.
V současné době je na našem kontě již 21 kurzů, které našim studentům můžeme nabízet. Zájem o ně byl i v loňském roce (2005) veliký, takže jsme jich rozdali 571 kusů. Z toho se nám v tomto období k opravě vrátilo 203. V poslední době zaznamenáváme zájem o kurzy i prostřednictvím našich internetových stránek za něž můžeme poděkovat milému bratru Radimu Mikešovi, který je pro nás vytvořil. (http://sweb.cz/kurzy.emaus)
V minulém zpravodaji jsme vás prosili o modlitby za vydání tří v té době již přeložených kurzů (Izaiáš, Skutky apoštolů, List Efezským). Chyběly nám peníze na tisk, ale modlitby vyslané Bohu všemohoucímu byly záhy vyslyšeny, a tak jsme i tyto kurzy mohli brzy zasílat našim studentům. Děkujeme Vám všem za finanční pomoc. Jsme rádi, že i další náš modlitební námět z dřívější doby byl vyslyšen a zdravotní stav Viléma Kubieny se stabilizoval natolik, že je schopen i nadále práce pro EMAUS.
Během roku z našeho středu odešli dva bratři - Jenda Třinecký a David Petrák a za ně nastoupili bratři Mirek Budina a Vlado Michalko.
V současné době čekáme na dokončení úprav již přeloženého kurzu „List Galatským“ (přeložil Petr Holý), který posléze hodláme jako naši novinku ihned vytisknout a poskytnout ke studiu všem zájemcům. Věřím, že se máte nač těšit.

Plánujeme:
- Návštěvu studentů ve věznici Mírov. Prosíme za modlitby ohledně našeho povzbuzení odsouzených studentů
- Setkání s emauskými pracovníky na Slovensku. Prosíme o přímluvy za praktický užitek z předávaných zkušeností
- Překlad nového kurzu „Ženy starého zákona“ a „Listy apoštola Jana“ Prosíme za ochotné překladatele a jejich moudrost při překladu

A nakonec fotografie domu z letošní dlouhé zimy, ve kterém se nachází sídlo občanského sdružení Emaus
Zima v Emausu









Zpravodaj EMAUS - č.5 ze dne 10. srpna 2004
Drazí přátelé, je to již rok, co jsme se vám prostřednictvím našeho zpravodaje naposledy ozvali. A jelikož se za tu dobu leccos změnilo, rozhodli jsme se napsat vám, čím momentálně procházíme a co nám píšete. Momentálně jsme v situaci, kdy máme přeloženy tři kurzy, které čekají na to, abychom je mohli pro vás vytisknout. Jde o kurzy „Izaiáš“ (přeložil Petr Holý), „Skutky apoštolů“ (přeložila Simona Suchánková) a „List Efezským“ (přeložil Daniel Agnew). Všem třem překladatelům touto cestou ještě jednou děkujeme. Oba posledně zmíněné studijní materiály se dokončují zrovna v tuto chvíli a tak se budou muset ještě jazykově upravit. Abyste je však brzy mohli spatřit i vy, je třeba zajistit potřebné finanční prostředky pro jejich vytištění. Zatím je nemáme, ale věříme, že se k nám Pán Bůh přizná a peníze získáme. Píšeme o tom i proto, abyste se spolu s námi za tuto věc mohli modlit. Chceme se vám také omluvit za chybu, které jsme se dopustili při vydání naší poslední brožury „Ženy, které se setkaly s Mistrem“. Úvodní stránka mylně informuje o tom, jaké lekce se v kurzu budou studovat a jaké oblasti se týkají. Tyto informace pocházejí z našeho předchozího studijního materiálu a jsou v tomto kurzu tedy omylem. Nápravu jsme učinili tak, že na straně tři naleznete na vloženém lístku informace, které tam opravdu patří.
Rádi bychom vám všem poděkovali za modlitby, které za nás Bohu předkládáte. Jsme za ně opravdu vděční. V této souvis losti bychom také rádi poprosili o modlitby za zdraví Viléma Kubieny. Především za to, aby se i nadále mohl věnovat své práci v Emausu s takovým zapálením jako doposud.
Během deštivého jara jsme měli několikrát vytopenou kancelář, která sídlí v budově Křesťanského sboru v Havířově. Je pro nás velmi potěšující zpráva, že se bude tato budovat v blízké době izolovat, a že nám tím pádem odpadnou starosti s vysoušením a také se už nebudeme muset obávat o naši dokumentaci a studijní materiály. Chvála Bohu za to. Přimlouvejte se, prosím, s námi za to, aby se tyto stavební úpravy mohly opravdu uskutečnit, a aby byly odborně provedeny tak, že už do budovy voda prosakovat nebude.
V průběhu jednoho roku jsme se mohli zmínit stručně o naší práci na vlnách Proglasu v živém vysílání křesťanské rozhlasové stanice TWR. Za pozvání do studia děkujeme především našemu studentovi a moderátorovi pořadů Vlastimilu Kolegarovi. Také v celosvětové misijní organizaci Emaus došlo k důležitým změnám. Na postu ředitele této celosvětové organizace vystřídal Roba Tylera Jim Fleming, jenž zároveň působí v Kolumbii. Zatím spolu udržujeme písemné kontakty a zaslali jsme mu naši poslední výroční zprávu a další materiály, které mu popisují naši práci v České republice.




Zpravodaj EMAUS – č.4 ze dne 19.července 2003
Milí přátelé, právě se díváte na zatím náš poslední zpravodaj, ve kterém bychom se s vámi rádi podělili o dojmy a zkušenosti z emauské konference, dále se budete moci blíže seznámit s naším týmem. V termínu od 20. do 24. května letošního roku se v maďarském městě Dömös konala EVROPSKÁ EMAUSKÁ KONFERENCE, které se mohla s Boží milosti zúčastnit i Česká republika. Letos nebyla vyhrazena pouze pro východoevropské země, ale přijeli i pracovníci z některých západoevropských zemí. V úterý 20. května jsme v brzkých ranních hodinách vyjeli směrem na Maďarsko ve složení Tomáš Kolondra, Vilém Kubiena, Milan Kubiena a naše tlumočnice Lenka Kutáčová. Milan nás svým autem dovezl v pořádku až na místo, a hned po společné večeři začal program, který byl po celou dobu našeho pobytu opravdu velmi náročný. Zvláště Lenka byla velmi zaneprázdněná a krom programových bloků nám překládala i ve volných chvílích a u jídla. Každé ráno jsme měli možnost slyšet požehnané kázání. Slyšeli jsme slovo o tom, že má být naší touhou být pro druhé požehnáním. My sami však musíme být požehnáni. Do živého tlo,když jsme slyšeli, že jakémukoliv společenství křesťanů může být mocně požehnáno jen tehdy, pokud v něm bude panovat jednota ducha. Jen za tohoto předpokladu bude Pán Bůh pracovat. Zazněla i myšlenka o plnosti. Tedy o tom, že Bůh není ničím omezen, a proto máme po plnosti dychtit. Bůh nám nedá jen trochu, ale může nám dát všechno. On dává ne ze své plnosti, ale ve své plnosti, takže mu neubude. Klíčové bylo slovo o tom, že Bůh si nás křesťany vybral, abychom šli a nesli duchovní ovoce. Máme ho chtít oslavovat svým zbožným životem a nést požehnání lidem ve světě. Jádrem programu však byly chvíle, kdy se představovaly jednotlivé země se svými zprávami. V Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Srbsku, Chorvatsku, na Slovensku a u nás pracují pro EMAUS dobrovolníci. V Rusku, Německu, Velké Británii a v afrických i arabských zemích pak pracují uvolnění pracovníci. Každý tedy představil stručně historii emauských kurzů ve své zemi, poslední výroční zprávu a modlitební náměty. Ihned jsme se také za konkrétní problémy a nové úkoly v jednotlivých zemích modlili. Bylo užitečné vědět s čím se jinde potýkají anebo v čem se jim daří. Chceme se z mnohého poučit a dobré nápady zúročit ve své službě v České republice. Bůh nám v tom žehnej. V rámci programu proběhly i speciální bloky týkající se problémů ve vězeňství, v překladu kurzů a v jejich tisku. Zvláště informace o službě odsouzeným byly zajímavé. Volného času bylo poskromnu, ale i tak se nám podařilo navštívit Visegrád a jeho hrad, Budapešť a katedrálu Östörgom. V pátek večer jsme společně slavili Večeři Páně a v sobotu ráno jsme se již loučili. Ještě dodáváme, že po zesnulém Wiliamu Grünbaumovi se letos vedení konference ujal David Thompson, vedoucí Emausu ve Velké Británii. Děkujeme všem, kteří jste se za nás modlili. V minulém zpravodaji jsme slíbili, že se náš emauský tým představí. Opravdu si myslíme, že je dobré, abyste si za konkrétním jménem mohli představit i to, jak dotyčný vypadá, jak dlouho žije s Pánem Ježíšem, od kterého roku pracuje v Emausu apod.

Tomáš Tomáš Kolondra
Předseda sdružení. Pána Ježíše poznal v roce 1995. V EMAUSu pracuje od roku 1998. Koordinuje práci v EMAUSu, udržuje kontakt se studenty, opravuje kurzy, je ve styku se sponzory, s vedoucími emauských kurzů v USA a Velké Británii, a také externími spolupracovníky (tisk, překlad, úpravy textu...). Píše zpravodaj EMAUS a vyhotovuje výroční zprávy. Pracuje jako pečovatel v Armádě spásy. Bydlí se svou ženou a třemi dětmi v Havířově.

Vilém Vilém Kubiena
Čestný místopředseda a člen správní rady. Uvěřil v Pána Ježíše Krista v raném mládí. V EMAUSu pracuje od samého počátku, tedy od r.1994. Započal práci EMAUSu v ČR a má rozhodující podíl na rozvoji našeho občanského sdružení. Má na starosti finanční otázky, provádí dohled nad prací týmu, má neocenitelné zkušenosti a kontakty, včetně zahraničních. Také udržuje kontakt se studenty a opravuje kurzy. Je v důchodu, má ženu, tři dospělé syny, jednu dceru a čtyři vnuky. Žije v Havířově.

Ema Ema Kubienová
Člen sdružení. V mládí uvěřila v Boha. Po boku Viléma začala s prací v EMAUSu už v roce 1994. Je v kontaktu se studenty, opravuje kurzy, vede korespondenci. Pomáhá se statistickými údaji pro výroční zprávu. Je důchodkyně a manželka Viléma Kubieny.

Milan Milan Kubiena
Člen sdružení. Koncem osmdesátých let se obrátil k Pánu Bohu. V EMAUSu je od roku 1998.Spočívá na něm veškerá starost o inventář kanceláře, který opravuje, doplňuje a likviduje. Eviduje počty kurzů a vyhotovuje statistické údaje pro výroční zprávu. Pracuje jako pečovatel v Armádě spásy. Je nejmladším synem Viléma a Emy. Žije v Havířově.

Irka Irena Suchánková
člen sdružení. Vyrůstala ve věřící rodině a od roku 1977 je Božím dítětem. V EMAUSu pracuje od roku 1995 jako pokladní. Vede účetnictví a má na starosti hospodaření našeho sdružení. Momentálně je v domácnosti. Se svým mužem žije v Havířově, má dvě dospělé děti.

Vlado Vladimír Michalko
Místopředseda sdružení - zpracovává výsledky kurzů a vede počítačovou evidenci. V Pána Ježíše Krista uvěřil ve svém ranném mládí a spolu s manželkou a dvěma dětmi bydlí v Havířově od roku 2002. Je "pracovně" nejmladším členem sdružení Emaus.

Mirek Mirek Budina
Člen sdružení - aktivní korespondent. Uvěřil na jaře roku 1977;od roku 2004 v Emauzu. Ženatý 2 dospělé dcery.



Zpravodaj EMAUS – č.3 ze dne
Chválíme Boha všemohoucího za úžasnou milost, že i nadále smíme pokračovat na tomto skromném Božím dílku. Rád bych vás i tentokrát informoval o aktuálním dění v našem občanském sdružení. Napíši také pár slov, která budou reakcí na některé opakující se dotazy z vašich dopisů, kterým dám, jako obvykle, prostor v závěru zpravodaje. Blíží se konec kalendářního roku a já mohu s radostí konstatovat, že před krátkým časem naši externí spolupracovníci, Petr Holý z Ostravy a Daniel Agnew z Olomouce, dokončili překlady nových kurzů. Děkujeme našemu drahému Spasiteli, že jim oběma v práci žehnal, že ji mohli dovést do zdárného konce, a že tak ochotně věnovali svůj volný čas službě Bohu na tomto díle. Konkrétně jde o publikaci „Ženy, které se setkaly s Mistrem“ a v minulém zpravodaji již avizovaný kurz o manželství, jehož název ještě není upřesněn. Věříme, že oba přinesou našim studentům užitek. Ještě před vytištěním však musí projít nezbytnými jazykovými úpravami, na kterých pracuje naše sestra v Kristu Věra Mrkosová. Modlete se za ni, prosím, spolu s námi. S jazykovými úpravami kurzu „Základy biblického učení“ finišuje také má manželka Blanka. Dá-li náš drahý Pán, dočkáme se tedy v první polovině roku 2003 hned tří nových studijních materiálů. Myslím, že se opravdu máme na co těšit. Prosíme také o modlitby za již zmiňovaného Petra Holého, který přijal naši nabídku na překlad kurzu „Izajáš“. Jistě to nebude mít jednoduché a zřejmě jej čeká běh na dlouhé trati. O to více bude potřebovat naše přímluvy. Tolik tedy o kurzech, které se připravují k tomu, aby se mohly brzy vydat za svými studenty.




Zpravodaj EMAUS – č.2 ze dne 27.5.2002
Neuplynulo ani půl roku a je zde náš další zpravodaj. I tentokrát bych rád všechny studenty, spolupracovníky a přátele informoval o tom, co je u nás nového. Samozřejmě, že i tentokrát se v závěru zpravodaje objeví úryvky z vašich dopisů.
V minulém čísle jsem se zmiňoval o tom, že s manželkou pracuji na jazykových úpravách kurzu „Žalmy". Počátkem tohoto roku jsme vše dokončili a koncem března byl kurz vytištěn. Jde opravdu o zajímavý a inspirující studijní materiál, který vám může přinést mnohá požehnání a otevřít nové obzory při četbě Božího slova. A zcela jistě nás toto studium přivede zase blíže našemu drahému Pánu. Kurz se totiž zabývá čtrnácti mesiášskými žalmy, takže řeč je zde opravdu především o Ježíši Kristu. Více už prozrazovat nebudu. Udělejte si obrázek sami.
Manželé Zemanovi z Brna se ze zdravotních důvodů vzdali práce na jazykových úpravách kurzu „Základy biblického učení". Opět se tohoto úkolu tedy ujala moje žena Blanka. Volného časuje málo, takže nám to nejde tak, jak bychom si přáli. Budeme vám všem nesmírně vděční za modlitby. Daniel Agnew pomalu dokončuje překlad kurzu o manželství, takže se, prosím, přimlouvejte za tuto jeho obětavou službu.
Z centra EMAUS ve Velké Británii nám zaslali několik kusů různých kurzů v anglickém originálu. Věříme, že nám Bůh ukáže kurz, který následně, jako další v pořadí, necháme překládat. Doufáme také, že to bude studijní materiál, který bude odrážet duchovní potřeby vás, našich studentů. Zatím však vůbec netušíme, kdo se překladu ujme. Myslete na nás v této věci a předkládejte ji, prosím, Bohu.
Také bych vás všechny chtěl vyzvat k tomu, abyste emauské korespondenční kurzy nabízeli i svým známým, aby i oni mohli tímto způsobem poznávat Písmo svaté. Na požádání můžeme zaslat pro tyto vaše známé nabídkové listy kurzů EMAUS. Tímto způsobem se vlastně i vy můžete stát spolupracovníky na tomto Božím díle.
V září uběhne rok od chvíle, kdy v Opavě zahájila svou činnost naše pobočka. V předchozím zpravodaji jsem avizoval, že se zmíním o zkušenostech získaných v tomto období tak, jak je vidí vedoucí pobočky Martin Profelt.

Z Jeho dopisu vybírám:
„Rád bych začal trochu osobně. Jako kazateli sboru Církve bratrské mi leží velmi na srdci evangelizace a získávání nových lidí pro Krista. Zároveň si uvědomuji, že další nezbytnou součástí je následná péče o tyto lidi a prohlubování jejich duchovního života. Spolu s tím vidím jako nesmírně důležité vzdělávání všech věřících, aby rostli ve víře a též se z nich stali oddaní, věrní a zapálení služebníci našeho Pána.. Máme ve sboru propracováno kvalitní vyučování základů, kdy v 10-ti lekcích probereme základní pilíře křesťanské víry. To je sice dobré, ale co potom. Modlil jsem se proto, abych mohl navázat nějakým systematickým způsobem na toto vyučování. Většina kurzů, které jsou pro služebníky, jsou specificky zaměřovány do konkrétních oblasti a jsou také již určeny povětšinou zralým křesťanům. Potřeboval jsem něco, co naváže, případně znovu připomene to základní a půjde pak i dále systematicky hlouběji v poznávání Písma a tím i našeho Boha a Spasitele. Mé modlitby Pán Bůh vyslyšel právě ve chvíli, kdy jsem objevil biblické korespondenční kurzy Emaus. Vnímal jsem, že skrze ně mi Pán Bůh dává možnost vést druhé k hlubšímu poznávání pravdy a ke zralému křesťanskému životu. Navíc i pro mě bylo a je studium těchto kurzů přínosem. Líbí se mi také, že studenti získávají za ukončené kurzy potvrzení o jejich absolvování. To samo je velmi dobrý motivační prvek. Jako velmi dobré také vidím spojení studia s osobním sdílením, ať už ve skupince nebo s jednotlivci. Mimo jiné se tak budují osobní vztahy. Dobré je také to, že se kurzy dostávají i na místa jako jsou například věznice. Jsou tedy i misijním materiálem. Moje zaujetí těmito kurzy bylo veliké, takže jsem toužil je nejenom pasivně přijmout pro členy svého sboru, ale také se zapojit do jejich šíření. A tak po domluvě s bratry v Havířově vznikla v září 2001 pobočka v Opavě. Během dvou měsíců se do tohoto studia zapojilo 17 nových lidí. Někteří dokonce první kurzy vypracovali tak rychle, že jsem je ani nestačil v první fázi opravovat. Mnozí zpočátku váhali. Nevěděli, zda budou mít vůbec v dnešní uspěchané době ke studiu čas. Když se však seznámili s jedním kurzem „na zkoušku“, sami pak ve studiu chtěli pokračovat. Vidím, že jsou pro ně emauské kurzy skutečně přínosem. V osobních životech i ve službě, kterou mnozí z nich konají. To, za co se nyní modlím je, aby mohly být tyto kurzy dále šířeny. Jsou skutečně velmi dobrým nástrojem pro další vzdělávání křesťanů. Protože sloužím také ve věznici, v domovech důchodců-LDN, věřím. Že i zde budu moci těmito kurzy posloužit. Je velmi důležité vést lidi ke Kristu a k tomu, aby na něm postavili svůj život, protože on jediný je ten základ, který se nikdy nepohne, který je pravý a dává život.“




Zpravodaj EMAUS – č.1 ze dne 10.prosince 2002
Po našem úvodním - nultém - čísle zpravodaje ze září letošního roku jsem zde opět s aktuálními informacemi o dění v našem občanském sdružení. Rád bych nejdříve poděkoval Pánu Bohu za jeho milost a také vám všem, kteří jste se za nás a naši práci modlili. V předchozím zpravodaji jsem nastínil některé naše potřeby a jsem rád, že Bůh nás dle své vůle vyslyšel. Měli jsme před sebou cestu do Maďarska, kde se jako každoročně konala konference emauských pracovníků z východní Evropy. Tentokrát to bylo v termínu od 10. do 13. října. Setkání se za Českou republiku zúčastnilo pět zástupců. V jeho průběhu jsme se navzájem sdíleli a předávali si zkušenosti. Otevřeně jsme také hovořili o problémech naší práce a za specifické potřeby v jednotlivých zemích jsme se společně modlili. Toto vše probíhalo nejen oficiálně, v rámci společného programu, ale také při zcela neformálních rozhovorech. I tentokrát vše řídil bratr Grünbaum z Velké Británie. Z jeho úst také zaznělo mnoho velmi zajímavých, aktuálních a konkrétních myšlenek. Mimo jiné hovořil o neustálé službě, sebeobětování a práci pro Krista. O službě Bohu navzdory hektické a zmatené době v níž žijeme. Vyjádřil přání, abychom ani my neochabovali, byli vytrvalí, nevzdávali se, nezmalátněli a nedali se nikým a ničím otrávit. 2. Korintským 12,10 Připomněl, že se stále máme ptát na Pánovu vůli a neochvějně směřovat v jeho moci tam, kde nás on chce mít. Židům 12,1b.2a. Velmi cenná byla také slova o tom, že práce pro Pána nezůstane nikdy bez odezvy. Zároveň nás povzbudil k tomu, abychom zvěstovali a šířili evangelium a stali se tak užitečnými spolupracovníky Pána Ježíše. 1. Korintským 1,23a. Také naše jízda autem proběhla v klidu a bez většího bloudění. Chvála Bohu za to vše. Z Maďarska jsme si dovezli originální verzi jednoho zajímavého kurzu o manželství. Po několika dnech jsme sehnali i ochotného překladatele (Daniel Agnew), který tento kurz přeloží do češtiny. Prosím, modlete se za tuto jeho službu. Koncem října byl definitivně dokončen překlad nového kurzu „Žalmy“. Za tuto náročnou práci děkujeme bratru Petru Holému z Ostravy. Bůh mu žehnej. Kurz projde ještě nezbytnými jazykovými úpravami a dá-li Pán mohl by jít začátkem nadcházejícího roku do tisku. Stejný osud čeká také kurz „Základy biblického učení“ na jehož úpravách nějaký čas pracují manželé Zemanovi z Brna. Záměrně uvádím jména našich spolupracovníků, aby modlitby mohly směřovat vždy ke konkrétním lidem a situacím. V našem příštím zpravodaji budu opět informovat o aktualitách z naší činnosti. Sdělím vám také jaké jsou první dojmy kazatele Církve bratrské, bratra Martina Profelta, který se v Opavě ujal vedení naší pobočky. Připomínám jen, že pobočka funguje od září letošního roku. V dalším čísle se také objeví úryvky vašich dopisů. To jsem avizoval již v našem úvodním zpravodaji ze září a dnes budou mít tedy vaše dopisy ve zpravodaji premiéru.




Nultý Zpravodaj
Vzhledem k tomu, že emauské kurzy biblického studia působí v naší republice již osmým rokem a množství studujících, sympatizujících a aktivně podporujících toto dílo je poměrně značné, rozhodl se tým zodpovědných pracovníků, že bude nepravidelně vydávat „Zpravodaj EMAUS“. Nyní se tedy setkáváte s jeho prvním číslem. Rád bych Vás také seznámil se skutečností, že počítáme s tím, že náš zpravodaj budete spoluutvářet svými postřehy, názory a zkušenostmi, které mohou být také inspirací pro ostatní studenty a samozřejmě i pro náš malý tým. Dopisy studentů jsou totiž velmi často podnětné, a proto bychom chtěli, aby úryvky z nich mohly sloužit i ostatním k povzbuzení na cestě za Pánem Ježíšem. S potěšením mohu konstatovat, že v letních měsících opět o něco vzrostl počet našich studentů. Znamená to sice více práce, ale zároveň nám působí radost, že se studuje Bible. Také nové kontakty, které takto získáváme, jsou, jak už jsem se výše zmínil, přínosem. Chceme věřit, že pro obě strany. Zvláštní je, že jsme za poslední rok informovali o našich kurzech veřejnost ve čtyřech křesťanských časopisech, ale teprve informační letáček v časopisu „Hlas mučedníků“ vyvolal větší zájem o studium Písma formou korespondenčních kurzů. Díky Bohu za to. Samozřejmě děkujeme i samotné redakci HM. Již delší čas jsme se modlili za další ochotné spolupracovníky a šiřitele kurzů. Důvody se našly hned dva. Jednak jsme toužili po tom, aby se o kurzech dozvědělo co nejvíce lidí v naší zemi. Především těch bez pravidelného obecenství s Božím lidem. Druhý důvod vyplýval ze vzrůstajícího počtu studentů a množství práce s tím spojené. Už jsem se zmínil, že náš tým je nepočetný. Tvoří jej šest stálých (dobrovolných) spolupracovníků - předseda, tři pracovníci, kteří opravují kurzy a vedou se studenty korespondenci, účetní a technik. Kromě toho nám vypomáhá několik ochotných externích spolupracovníků bez nichž bychom se jen stěží obešli. Ti nám zajišťují překlady, jazykové úpravy a korektury, tisk a další potřebné záležitosti. Uvítali jsme tedy zájem kazatele Církve bratrské z Opavy - bratra Martina Profelta - o spolupráci s námi. Dohodli jsme se s ním na tom, že zřídíme v Opavě pobočku, kterou bude sám také řídit. Stojíme na počátku něčeho pro nás zcela nového a jistě budeme potřebovat Vaše modlitby. Další dobrou zprávou je i skutečnost, že v brzké době vyjde nový kurz „Základy biblického učení“. Dokončuje se také překlad kurzu „Žalmy“ a rádi bychom v nejbližší době nechali překládat z originálu kurz „Evangelium Lukáše“. Zatím nevíme, kdo se překladu ujme. Vaše modlitby v této záležitosti přivítáme. V termínu od 10. do 13. října se v Maďarsku uskuteční každoroční setkání (konference) emauských pracovníků z východní Evropy. I letos se jí zúčastní bratr Grünbaum z Velké Británie, který dohlíží a podporuje práci v těchto zemích. Prosím, modlete se i za zdar této akce. O zkušenostech ze setkání budeme informovat v dalším čísle našeho Zpravodaje.

-------------