Pojďte s námi studovat BIBLI.

Účastníci jedné z konferencí v Maďarském Dömösi, první polovina 90-tých let
foto1 foto2


Bratr Grünbaum naslouchá na konferenci v Dömösi výroční zprávě bratra Kozára ze Slovenské republiky, první polovina 90-tých let
foto3


Bratr Grünbaum, bývalý dlouholetý koordinátor Emauské práce v postkomunistických zemích východní evropy, první polovina 90-tých let
foto4


Čeští zástupci na konferenci v Dömösi, první polovina 90-tých let
foto5


Chvíle odpočinku na konferenci v Dömösi, první polovina 90-tých let
foto6


Část Emaus týmu před budovou Křesťanského sboru v Havířově, kde našel Emaus své působiště, r. 2003
foto7


Pracovní porady Emaus pracovníků, r. 2003
foto8 foto9


Bratr Vilém píše dopis...., r. 2003
foto10


Vyřizování korespondence v prostorách, kde sídlí Emaus, r. 2003
foto11


Skříň s doposud vytištěnými kurzy, r. 2003
foto12


Účastníci koference v Dömösi, květen r. 2003.
foto13


Foto z místa konference. květen r.2003
foto14


Výlet účastníků konference v Dömösi, květen r. 2003.
foto15 foto16


Setkání se slovenskými pracovníky v květnu 2006 v Nitře
foto17 foto18


Setkání se slovenskými pracovníky EMAUS v červenci 2007 v Havířově
foto19 foto20 foto21

............

Doposud se kurzů zúčastnilo více než tisíc zájemců. Budete mezi nimi i Vy?