DARUJ BIBLI.

Aktivita EMAUS+
Tato aktivita vyplynula z dlouholeté potřeby pomoci studentům Emauských kurzů, kteří se vracejí z výkonu trestu a většinou patří do sociálně slabších vrstev, k podpoře jejich opětovného zařazení do řádného života ve společnosti, Vás proto oslovujeme s prosbou o poskytnutí daru k této podpoře, které mohou studentům pomoci.


Tuto aktivitu můžete podpořit poskytnutím finančního daru na náš účet:
Bankovní spojení: KB Havířov
č.ú: 27-2866910207/0100 variabilní symbol: 777200